Zasebnost

Ta aplikacija zbira nekatere zasebne podatke svojih uporabnikov. Podatke uporablja zgolj v navedene namene, posebej za opredelitev prevozne pogodbe in za prilagajanje potrebam uporabnikov.

Cilj

Želimo si uporabljati pošten in pregleden pristop na področju zasebnosti uporabnikov našega spletnega mesta in ponujenih storitev.

Upravljavec osebnih podatkov

BUSFORFUN.COM SRL ulica Bottenigo, 217 – 30175 - BENETKE busforfun.com@legalmail.it

Veljavnost politike o varstvu zasebnosti

Politika o varstvu zasebnosti je veljavna od 1 januarja 2016 do nadaljnjih posodobitev.

Vrste zbranih podatkov

Med osebne podatke, ki jih samostojno ali preko tretjih oseb zbiramo na svojem spletnem mestu, sodijo: piškotki, podatki o uporabi, e-naslov, ime, priimek, ime podjetja, telefonska številka, ID za DDV, naslov, faks, ime pokrajine, poštna številka, raznovrstni podatki, mesto, davčna koda, številka osebne izkaznice, številka potnega lista, zemljepisna lega. Informacije o zbiranju drugih osebnih podatkov so navedene v razdelkih, namenjenih politiki zasebnosti, ali v informativnih dokumentih, s katerimi so uporabniki seznanjeni pred začetkom zbiranja podatkov. Uporabniki lahko osebne podatke vnesejo prostovoljno, podatki pa se zbirajo tudi samodejno preko našega spletnega mesta. Uporaba piškotkov - ali drugih sistemov za sledenje - na tem spletnem mestu ali s strani ponudnikov storitev na tem spletnem mestu: če ni drugače določeno, se podatki zbirajo za identificiranje uporabnikov in beleženje njihovih preferenc, da jim lahko ponudimo želene storitve. Če uporabnik ne sporoči nekaterih osebnih podatkov, bi lahko spletnemu mestu onemogočil izvajanje zaželene storitve. Uporabnik si prevzema odgovornost za osebne podatke tretjih oseb, ki jih je objavil na tem spletnem mestu ali jih preko njega delil. Uporabnik potrjuje, da ima pravico sporočati oziroma širiti osebne podatke in s tem upravljavca podatkov razbremeni odgovornosti do tretjih oseb.

Način in kraj predelave zbranih podatkov

Način predelave

Upravljavec podatkov uporabnikov le-te upravlja ob upoštevanju varnostnih predpisov, katerih namen je prepovedati nepooblaščen dostop, širjenje, spreminjanje ali uničenje osebnih podatkov. Predelava podatkov poteka preko elektronskih ali telematskih orodij, njena organizacija in logika pa sta tesno vezani na zgoraj navedene cilje. V nekaterih primerih bi lahko poleg upravljavca podatkov do le-teh dostopale tudi druge pooblaščene osebe, ki urejajo spletno mesto (upravno osebje, osebje trgovskega in tržnega oddelka, pravniki in sistemski administratorji) oziroma zunanji sodelavci (dobavitelji tehničnih storitev, spletna mesta za prodajo vstopnic, zavarovalnice, ponudniki poštnih storitev, ponudniki spletnega gostovanja, podjetja na področju informacijskih tehnologij, oglaševalna podjetja, poslovni partnerji itd.). Ob potrebi lahko upravljavec podatkov tem osebam poveri obdelavo podatkov. Upravljavca podatkov lahko kadar koli prosite za posodobljen seznam odgovornih za obdelavo podatkov. Obdelava podatkov poteka v skladu s strogimi varnostnimi določili, saj želimo preprečiti izgubo, neustrezno rabo ali spreminjanje podatkov, ki jih imamo na voljo. Vse podatke, s katerimi razpolaga podjetje busforfun.com, prejmemo preko varnostnega SSL 128bit. SSL je sistem šifriranja, preko katerega lahko vaš brskalnik kodificira vaše osebne podatke, preden jih mi prejmemo. Podatkov, kot so ime, naslov in način ali znesek plačila, torej ni mogoče razbrati, medtem ko potujejo po spletu. Brez vašega izrecnega dovoljenja vaših osebnih podatkov ne prodajamo in ne posredujemo tretjim osebam za namene trženja.

Čas in kraj obdelave

Podatke obdelujemo na sedežih poslovanja upravljavca podatkov in na drugih lokacijah, kjer so osebe, pooblaščene za obdelavo podatkov. Za več informacij se obrnite na upravljavca podatkov. Obdelava podatkov traja le toliko časa, kolikor ga potrebujemo, da uporabniku ponudimo zaželeno storitev oziroma je njeno trajanje skladno z določili, navedenimi v tem dokumentu. Uporabnik lahko kadar koli zahteva, da se njegovi podatki ne obdelujejo več oziroma da se izbrišejo.

Namen obdelave zbranih podatkov

Zbiranje podatkov uporabnikov upravljavcu omogoča, da učinkovito ponuja svoje storitve. Podatke zbiramo tudi v statistične namene, za mreženje na družabnih omrežjih in zunanjih platformah ter zato, da navežemo stike z uporabniki, upravljamo plačila in ponujamo storitve glede na uporabnikovo lokacijo. Posamezne skupine uporabljenih podatkov navajamo v razdelkih tega dokumenta.

Dodatne informacije o obdelavi podatkov

Obramba na sodišču

Upravljavec lahko podatke uporabnikov uporabi za obrambo na sodišču ali med pripravo na sodni postopek v primeru, da je obtožen njihove zlorabe ali zlorabe z njimi povezanih storitev. Uporabnike obveščamo, da mora upravljavec podatkov le-te razkriti na zahtevo javnih organov.

Podrobnejše informacije

Na zahtevo uporabnika mu poleg navedenih informacij lahko nudimo podrobnejše informacije o specifičnih storitvah ali zbiranju in obdelavi osebnih podatkov.

Prijave v sistem in vzdrževanje

Za ustrezno delovanje in vzdrževanje tega spletnega mesta in storitev tretjih oseb, ki jih uporabljamo, včasih beležimo prijave v sistem oziroma podatke, kot je uporabnikov IP naslov.

Dodatne informacije

Če želite dobiti dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov uporabnikov, lahko kadar koli navežete stik z njihovim upravljavcem (glej razdelek Kontakt).

Pravice uporabnikov

Uporabniki lahko pri upravljavcu podatkov kadar koli preverijo obstoj, vsebino in vir lastnih osebnih podatkov. V primeru, da se z obdelavo podatkov krši veljavna zakonodaja, lahko uporabniki kadar koli lahko preverijo ustreznost podatkov oziroma podatke spremenijo, izbrišejo ali blokirajo. Uporabniki lahko v vsakem primeru onemogočijo obdelavo podatkov, dotlej zbrane podatke pa izbrišejo. Vse tovrstne zahteve morajo nasloviti na upravljavca podatkov. Na tem spletnem mestu ni na voljo možnost brez sledenja. Če želite vedeti, ali zunanji ponudniki storitev ponujajo to možnost, preberite njihova določila o zasebnosti

Spremembe določil o zasebnosti

Upravljavec podatkov si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni veljavna določila o zasebnosti in o tem obvesti uporabnike na tej spletni strani. Zato vas prosimo, da večkrat obiščete to spletno stran in sledite spremembam. Datum najnovejše spremembe je naveden na vrhu spletne strani. Če se s spremembami ne strinjate, ste naprošeni, da prenehate uporabljati to spletno mesto. Od upravljavca podatkov lahko zahtevate, da izbriše vaše podatke. Razen če ni drugače določeno, bomo osebne podatke, zbrane pred uvedbo novih določil o zasebnosti, obdelovali v skladu z dotlej veljavnimi določili.

Piškotki

To spletno mesto uporablja piškotke. Za več podrobnosti obiščite spletno stran, namenjeno piškotkom: www.busforfun.com/cookie.

Opredelitev pojmov

Osebni podatki

Med osebne podatke sodijo vse informacije o fizični ali pravni osebi, ki jo identificiramo ali bi jo lahko identificirali (tudi neposredno) preko katerega koli drugega podatka, vključno preko osebne identifikacijske številke.

Podatki o uporabi

Gre za podatke, ki jih to spletno mesto (ali aplikacije tretjih oseb, ki jih uporabljamo na tem spletnem mestu) zbira samodejno. Mednje sodijo: IP naslovi ali domenska imena uporabnikov, ki obiščejo naše spletno mesto, naslovi URI (Uniform Resource Identifier), ura zahtevka, način posredovanja zahtevka strežniku, velikost datoteke, ki jo uporabnik prejme v odgovor, odgovor strežnika (uspešno, napaka itd.), država uporabnika, značilnosti uporabnikovega brskalnika in njegovega operativnega sistema, trajanje obiska (na primer čas, ki ga uporabnik preživi na posamezni spletni strani) in informacije o deskanju po spletni strani, posebej o zaporedju obiskanih strani ter informacije o uporabnikovem operativnem sistemu in njegovem informacijskem okolju.

Uporabnik

Kdor uporablja to spletno mesto in čigar podatke obdelujemo. Uporabnik je ponavadi tudi zadevna oseba ali pa mora imeti dovoljenje zadevne osebe.

Zadevna oseba

Fizična ali pravna oseba, na katero se nanašajo osebni podatki.

Odgovorni za obdelavo podatkov

Fizična ali pravna oseba, javna uprava ali druga ustanova, ki ima pooblastilo upravljavca podatkov za obdelavo osebnih podatkov v skladu z določili te politike o varstvu zasebnosti.

Upravljavec podatkov

Fizična ali pravna oseba, javna uprava oziroma druga ustanova, združenje ali organ, ki (lahko tudi skupaj z drugim upravljavcem) odloča o namenu in načinu obdelave osebnih podatkov ter o temu namenjenih orodjih (vključno iz varnostnega vidika) glede na delovanje in uporabo tega spletnega mesta. Razen če je drugače določeno, je upravljavec podatkov lastnik aplikacije za zbiranje podatkov.

Aplikacija

Strojna ali programska oprema, ki omogoča zbiranje osebnih podatkov uporabnikov.

Piškotki

Omejeno število podatkov, shranjenih v uporabnikovem računalniku oziroma drugih napravah.

Zakonodajni okvir

Obvestilo evropskim uporabnikom: navedena določila so v skladu z določbami iz 10. člena direktive 95/46/ES, določbami iz direktive 2002/58/ES in določbami 2009/136/ES o piškotkih.

Veljavnost

Navedena določila o zasebnosti veljajo samo za to spletno mesto.

Logo BFF